Hvem er vi?

Dyrebeskyttelsen Norge Nord-Jæren (DNNJ) er en av 28 lokalavdelinger under Dyrebeskyttelsen Norge som ble etablert i 1859. Dyrebeskyttelsen Norge er dermed landets største og eldste dyrevernorganisasjon.

DNNJ ble dannet i november 2013. I løpet av denne tiden har vi både fanget hjemløse dyr, sørget for medisinsk behandling og oppfølging, samt omplassert disse i nye hjem. Men vi har også jobbet med informasjons- og holdningsarbeid for et ansvarlig dyrehold som ivareta behovene til våre familiedyr.

3 juni 2018 har vi også åpnet vårt etterlengtet hjelpesenter. Her har vi i dag mellom 20-30 katter og kaniner som stelles daglig av våre frivillige. Ønsker du å besøke senteret, levere donasjoner eller kjøpe noe av våre produkter, så avtal gjerne tidspunkt i en epost til oss.

Vi vil gjøre oppmerksom på at DNNJ ikke må forveksles med Dyrebeskyttelsen Sør-Rogaland som ikke er tilknyttet Dyrebeskyttelsen Norge, og dermed er en helt frittstående organisasjon.

Vårt arbeid i tall
2020: 418 dyr tatt inn, 353 dyr omplassert
2019: 302 dyr tatt inn, 237 dyr omplassert
2018: 265 dyr tatt inn, 248 dyr omplassert.
2017: 277 dyr tatt inn, 236 dyr omplassert
2016: 215 dyr tatt inn, 253 dyr omplassert
2015: 448 dyr tatt inn, 264 dyr omplassert
2014: 215 dyr tatt inn, 79 dyr omplassert

Hvordan jobber vi?
Arbeidet vi gjør er tid- og ressurskrevende. For å gjøre dette er vi avhengig av hjelp fra mange frivillige samt økonomiske bidrag. Vi finansierer oss blant annet gjennom medlemsbidrag av våre 184 medlemmer, donasjoner, salg av produktene våre og Grasrotandelen men vi stiller også med dugnadsarbeid på arrangementer. Hver krone av disse pengene går til dyrene.

Omplassering av hjemløse dyr krever tid og innsats av våre rundt 100 frivillige som hjelper med stell på hjelpesenteret, kjører dyr fra og til dyrlegen. I tillegg har vi rundt 80 tålmodige fosterhjem som stiller sitt hjem og sin tid til rådighet for katter og kaniner som ellers hadde levd på gaten.

Siden vi utelukkende gjør dette på vår fritid og på frivillig basis, ber vi om forståelse at vi ikke kan være tilgjengelige 24 timer i døgnet. Dyrevelferdsloven §4 sier at: Enhver som påtreffer et dyr som åpenbart er sykt, skadet eller hjelpeløst, skal så langt mulig hjelpe dyret. Har vi ikke kapasitet til å ta inn et nytt dyr, må vi be dere om å selv å hjelpe dyrene dere kontakter oss om.

Styret pr 2020

  • Elise Sjøthun Halvorsen – leder
  • May Lis Finnesand – nestleder
  • Ulrike Töpfer – kasserer
  • Marita Sparøy Kvam – styremedlem
  • Angelica Ræge-Svendsen – styremedlem
  • Anna Sunniva Roaldsøy Østbø – styremedlem
  • Veronica Kolle-Neverdal – vara
  • Marlina Klinge – vara
  • Randi Lind – vara
  • Tone Madsstuen Mæland – vara

Generell informasjon
Organisasjonsnummer: 912 677 761
Postadresse: Postboks 191, 4301 Sandnes
Kontonummer: 1503 41 20789
Vipps: 10262