Hva gjør jeg hvis jeg finner et dyr?

Hjemløse dyr

Dersom du kommer over et dyr du mistenker er hjemløst eller har kommet seg vekk hjemmefra, bør du først undersøke om den hører til nærmiljøet ditt. Snakk med naboer, heng opp plakater og skriv i sosiale medier. Du bør sjekke om dyret er ID-merket. ID-scanner har de hos veterinær, politi, noen vekterfirma og vår lokalavdeling. Å sjekke ID-merking hos veterinær er helt gratis.

Dersom du kommer over en løshund ringer du politiet på 02800. De kan være behjelpelige med å hente hunden, og er ofte en kanal en eier vil ringe for å finne igjen dyret sitt.

Dersom det dreier seg om en hund, gnager eller et skadet dyr må dyret tas inn. Dyr som ikke klarer seg selv utendørs er omfattet av den allmenne hjelpeplikten etter dyrevelferdsloven § 4.

Katter er som regel ute alene, og det kan dermed være litt vanskelig å avgjøre om en katt virkelig har gått seg bort. Dersom du får mistanke om at en katt har gått seg bort, og det ikke er skadet eller later til å være i så dårlig form at hjelpeplikten trer inn, kan du ta kontakt med oss på nord-jaeren@dyrebeskyttelsen.no. Send inn bilde og beskrivelse av katten og hvilket område den er i, så vil vi legge ut annonser for å forsøke å finne eier.

Skadet vilt

Dersom du kommer over skadet eller sykt viltdyr, er det som utgangspunkt en sak for viltnemnda. Ikke alle kommuner har imidlertid en egen viltnemnd, men har lagt oppgavene til andre organer. Politiet (telefon 02800) kan sette deg i kontakt med de som arbeider med vilt i din kommune.