Dyresider

Arbeidet vårt i Dyrebeskyttelsen Norge Nord-Jæren er rettet mot hjemløse dyr, og vil i all hovedsak bestå i å gi veterinærhjelp, midlertidige fosterhjem og etterhvert permanente hjem til de dyrene som kommer inn til oss. Noen ganger vil også jobben bestå i å la dyret slippe flere lidelser. Arbeidet består av både sorger og gleder, og vi bærer med oss alle de små skjebnene vi treffer på. Noen av oss er selv fosterhjem, og vi kommer alle tett på de sakene vi jobber med. Det som motiverer oss til å stå på i dette arbeidet er alle de dyrene vi ser får økt sin livskvalitet gjennom den hjelpen de får. Dette er det som betyr aller mest!

Det er i all hovedsak katter som kommer inn til oss, men også kaniner. Og kommer det andre dyr strekker vi oss langt for å prøve å hjelpe – de er dyrene vi er her for!

På landsbasis ble over 4000 dyr hjulpet i 2013 gjennom Dyrebeskyttelsen Norge. Dette er store tall, og i tillegg vet vi at det er mange dyr som aldri får den hjelpen de trenger. Mange blir dumpet og aldri funnet, mange lider bak lukkede dører. Behovet for jobben som blir gjort er dessverre stort – over hele landet. Vi er glade for at vi får lov til å bidra her i Rogaland.